Trainingen

Wij houden tijdens onze trainingen deelnemers een spiegel voor, waardoor bewustwording optreedt van het eigen gedrag. Maar dit inzicht alleen is niet voldoende om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Daarom reikt het traject van Puur Sang verder.

Tijdens de trainingen wordt ook aandacht besteedt aan het gevoel en het handelen. In de eerste plaats worden deelnemers zich bewust gemaakt van de emoties die meespeelden in de communicatie tot dusver. Vervolgens wordt op een directe, maar veilige wijze de confrontatie aangegaan met het eigen gedrag door middel van werkvormen en interactie. Dat is de basis voor elke training. Het effect dat collega’s ondervinden van het (eigen) gedrag wordt benoemd en besproken. Door middel van deze confrontaties sporen wij deelnemers aan tot gedragsverandering. Cursisten worden geleerd om te reageren vanuit hun gevoel. Aan het openlijk durven geven en ontvangen van feedback besteden we daarom veel aandacht.

      
Coaching

Het stimuleren van de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling is een belangrijk uitgangspunt voor elke medewerker. Wij helpen motivatie, doelen en belangen in kaart te brengen door middel van zelfreflectie. Deelnemers prikkelen om na te denken over de eigen kwaliteiten en vaardigheden en waar nodig bijsturen, is daarbij een belangrijk uitgangspunt