Werkwijze

Door inzicht te geven in houdingen en gedrag op de werkvloer, creëren wij een vertrekpunt om zaken in het vervolg anders aan te pakken. Leren in je eigen kracht te staan. Het verbeteren van onderlinge verhoudingen. Het leren ontdekken en ontwikkelen van de eigen en gezamenlijke wensen. Daar is het ons om te doen. Dit alles komt bovendien de productiviteit, werksfeer en bedrijfsresultaat van uw bedrijf ten goede. Puur Sang is daarbij de aangewezen no-nonsense, en praktijkgerichte partner.

De coaches van Puur Sang hebben bovendien elk een achtergrond als ondernemer. Tijdens hun trainingen staat de mens centraal, maar zonder daarbij het bedrijfsresultaat uit het oog te verliezen. Down to earth, resultaatgericht en een nuchtere aanpak kenmerkt hun aanpak. Dankzij de eigen ervaring als entrepreneur, kunnen beide coaches zich goed inleven in de diverse situaties. Zij spreken per slot van rekening dezelfde taal als hun cliënten. Daarbij stellen zij zich helder, betrokken en resultaatgericht op.

Puur Sang werkt niet alleen met standaard  trainingen. Wij leveren maatwerk aangepast aan de doelen en gewenste resultaten van de opdrachtgever, zowel individueel als in groepsverband.